Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Het is voor Ciderwinkel.nl (Ciderwinkel) van belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, zowel offline als online. Ciderwinkel zal bij bestellingen van cider en andere alcoholische dranken geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Ofwel hoe de leeftijdgrens bij Ciderwinkel wordt gewaarborgd vanaf het moment van bestellen tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld. En dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

Het document bevat een omschrijving van:

1. het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;

2. de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt (voor medewerkers = de eigenaar)

3. de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Hoe wordt er gewezen op de leeftijd van 18+ bij bestellingen in de webshop (het proces conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit):

De webshop/online winkel van Ciderwinkel.nl is voorzien van leeftijdschecks; op de homepage wordt het logo van Nix.nl getoond (wie erop klikt, wordt geleid naar de Nix18 website) en wordt jongeren onder de 18 jaar opgeroepen niet te kopen. Vlak voor de betaling van het winkelmandje, in de bestelprocedure, moet de koper bevestigen dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. Door op ‘Order plaatsen en betalen’ te klikken verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent.

Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, zal Ciderwinkel hierop overstappen.

Particuliere kopers kunnen niet telefonisch bestellen, het bestelproces gaat via deze webshop www.ciderwinkel.nl

Alle verzendlabels op de te versturen en verstuurde pakketten zijn voorzien met een Nix18-logo zodat zowel de bezorger als ontvanger ziet dat dit om een zending voor personen van boven de 18 jaar gaat. Ook in de e-mail ná een bestelling komt het logo mee.

Hoe wordt er gecontroleerd bij aflevering

Zodra de webshopbestelling wordt aangemeld bij onze verzendpartner/ketenpartner PostNL, wordt duidelijk gemaakt dat er een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat de koper een geldige legitimatie moet laten zien aan de pakketbezorger om aan te tonen dat deze klant 18 jaar of ouder is. Er is een handtekening voor ontvangst vereist. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket worden bezorgd op een pakketpunt van PostNL. Ook daar geldt dat de klant zich moet legitimeren voor identiteit en leeftijd voor het kunnen afnemen van het pakket.

Bij aflevering door alle mogelijke externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck worden gedaan. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet. Zo niet dan wordt de bestelling niet afgeleverd en meegenomen door de bezorgdienst.

Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en eventueel opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Ofwel indien er geconstateerd wordt dat de ontvanger jonger dan 18 jaar is, de ontvanger zich niet kan of wilt legitimeren of wanneer er geen volwassene op het afleveradres aanwezig is, wordt de bestelling (drank) niet afgegeven maar weer meegenomen door Ciderwinkel of elke andere gebruikte bezorgdienst of persoon. Een pakket wordt dan niet geleverd of afgegeven.

De enige medewerker van Ciderwinkel die kan bezorgen, is tevens eigenaar en auteur van deze Werkwijze. Externe bezorgers (PostNL) worden 1-2 keer per jaar gecontroleerd middels het sturen van een testpakket naar een familielid, zie onder. Indien er geconstateerd wordt dat er tóch aan en minderjarige geleverd is door deze bezorgdienst, zullen wij deze partij (PostNL) wijzen op contractbreuk en dit verkondigen aan collega's die ook 'alcohol' op de post doen, en melding doen bij de NVWA.

 

2. Informatievoorziening aan de medewerkers (= m.n. de eigenaar / conform artikel 5.2, lid 1 onder c ):

De eigen bezorgdienst van Ciderwinkel controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs. De enige eigen leverancier/bezorger van Ciderwinkel is ook de eigenaar die in bezit is van een SVH. Er zijn geen (andere) vaste medewerkers werkzaam bij Ciderwinkel.

Wanneer een klant reeds door eerdere controle van de eigen bezorger (eigenaar) geïdentificeerd is en ook wordt herkend en/of het is evident dat de koper ouder is dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht, met name bij het fysiek afhalen op het bedrijfsadres, Hoofdstraat 130, Pieterburen.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit):

Minimaal één keer per jaar, sowieso in de maand februari, wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd.  Hierbij wordt door de eigenaar van Ciderwinkel (= auteur en enige werknemer = zelfstandige) onderzocht of er nieuwe regelgeving is ontstaan, middels de raadpleging van bronnen bij de Rijksoverheid en KHN. Alle afspraken met bezorger PostNL worden opnieuw geëvalueerd en waar nodig verbeterd.

We voeren eens per jaar een test uit door een alcoholzending naar een minderjarig familielid te sturen. Laatste pakketcontrole op 3 mei 2024 naar N. Köper. Wanneer blijkt dat er tekortkomingen worden bevonden tijdens dit onderzoek, zullen deze met passende maatregelen worden gecorrigeerd, zie hierboven (opzeggen van contract, aangeven bij NVWA, doorgeven aan collega's uit hetzelfde vakgebied) en nogmaals (her-)testen, totdat het goed gaat. Pas dan gaan we weer over tot versturen via de pakketdienst.

Nieuwe externe bezorgers (PostNL) worden bij aanvang van de samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.  Indien medewerkers zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen door een klacht in te dienen bij de accountmanager bij MyParcel / PostNL. 

Kortom, wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebrek bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.

 

Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?

* nix18.nl

* STIVA.nl