Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Het is voor Ciderwinkel.nl (Ciderwinkel) van belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, zowel offline als online. Ciderwinkel zal bij bestellingen van cider en andere alcoholische dranken geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Ofwel hoe de leeftijdgrens bij Ciderwinkel wordt gewaarborgd vanaf het moment van bestellen tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld. En dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

Het document bevat een omschrijving van:

1. het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;

2. de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt (voor medewerkers = de eigenaar)

3. de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Hoe wordt er gewezen op de leeftijd van 18+ bij bestellingen in de webshop (het proces conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit):

De webshop/online winkel van Ciderwinkel.nl is voorzien van leeftijdschecks; op de homepage wordt het logo van Nix.nl getoond (wie erop klikt, wordt geleid naar de Nix18 website) en wordt jongeren onder de 18 jaar opgeroepen niet te kopen. Vlak voor de betaling van het winkelmandje, in de bestelprocedure, moet de koper bevestigen dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. Door op ‘Akkoord’ te klikken verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent.

Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, zal Ciderwinkel hierop overstappen.

Particuliere kopers kunnen niet telefonisch bestellen, het bestelproces gaat via deze webshop www.ciderwinkel.nl

Alle verzendlabels op de te versturen en verstuurde pakketten zijn voorzien met een Nix18-logo zodat zowel de bezorger als ontvanger ziet dat dit om een zending voor personen van boven de 18 jaar gaat.

Hoe wordt er gecontroleerd bij aflevering

Zodra de webshopbestelling wordt aangemeld bij onze verzendpartner/ketenpartner PostNL, wordt duidelijk gemaakt dat er een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat de koper een geldige legitimatie moet laten zien aan de pakketbezorger om aan te tonen dat deze klant 18 jaar of ouder is. Er is een handtekening voor ontvangst vereist. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket worden bezorgd op een pakketpunt van PostNL. Ook daar geldt dat de klant zich moet legitimeren voor identiteit en leeftijd voor het kunnen afnemen van het pakket.

Bij aflevering door alle mogelijke externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck worden gedaan. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.

2. Informatievoorziening aan de medewerkers (= m.n. de eigenaar / conform artikel 5.2, lid 1 onder c ):

De eigen bezorgdienst van Ciderwinkel controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs. De enige eigen leverancier/bezorger van Ciderwinkel is ook de eigenaar die in bezit is van een SVH. Er zijn geen (andere) vaste medewerkers werkzaam bij Ciderwinkel.

Wanneer een klant reeds door eerdere controle van de eigen bezorger (eigenaar) geïdentificeerd is en ook wordt herkend en/of het is evident dat de koper ouder is dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht, met name bij het fysiek afhalen op het bedrijfsadres, Hoofdstraat 130, Pieterburen.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit):

Minimaal één keer per jaar, sowieso in de maand februari, wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd.  Hierbij wordt onderzocht of er nieuwe regelgeving is ontstaan, middels de raadpleging van bronnen bij de Rijksoverheid en KHN.

We voeren eens per jaar een test uit door een alcoholzending naar een familielid te sturen. Laatste pakketcontrole op 22 sept 2023 naar N. Köper.

Nieuwe externe bezorgers (PostNL) worden bij aanvang van de samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.  Indien medewerkers zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen door een klacht in te dienen bij de accountmanager bij MyParcel / PostNL. 

Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?

* nix18.nl

* STIVA.nl